OKULUMUZ

HAKKIMIZDA

          Elazığ-Keban karayolu üzerinde 39.670 m² alandaki arazi üzerine inşa edilen okulumuz, 1982 yılında B tipi Polis Okuluna dönüştürülmesi sonucu, 03.12.1984 tarihinde 433 öğrenci ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır. Okulumuzun 12.590m² si kapalı alan olup, kalan 27.080 m² side açık dinlenme ve spor alanları olarak düzenlenmiştir.

          Elazığ Polis Okulu olan okulumuzun adı, 08.04.1985 tarihli Bakan onayı ile “Elazığ Zülfü Ağar Polis Okulu Müdürlüğü” olarak değiştirilmiş, (C) standardı Polis Okuluna dönüştürülmüştür. Okulun eğitim kapasitesi, 400 öğrenci olup, bu güne kadar 31 dönem de 9056 Polis Memuru mezun etmiştir. 2001 yılında çıkarılan kanunla Polis Okulları 2 Yıllık ön lisans eğitimi veren yüksek okula dönüştürülmüştür. Daha önce Eğitim Daire Başkanlığına bağlı olan okulumuzun adı “Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu” olarak Polis Akademisi Başkanlığına bağlı yüksek okul olarak yapılandırılmıştır.

          4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10. Maddesinin ilk 2 fıkrasındaki “Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memuru yetiştirmek üzere; Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile Polis Akademisine bağlı, ön lisans düzeyinde mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Meslek Yüksek Okulları açılır.Buna göre kurulan Polis Meslek Yüksek Okulları, Bakan onayı ile Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğüne dönüştürülebilir.” Hükümleri gereğince ve Polis Akademisi Başkanlığı talebi üzerine Bakanlık Makamının 30.07.2015 tarihli olurları ile Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Yüksek Okulu, “Elazığ Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü”ne dönüştürülmüş olup; iş ve işlemlerine devam etmektedir.